Barmský most

Přechod po provazových obloucích, zavěšených na pevných lanech napnutých mezi stromy.

Pronájem atrakce vč. instalace a obsluhy po dobu provozu.