Skok důvěry

Tato disciplína se skládá z provazové šplhací sítě, po které lezec vyleze do výšky až 7 m na trám, ze kterého se musí odrazit a v letu chytit vzdálené zavěšené hrazdy.

Lezec je po celou dobu jištěn.

Pronájem atrakce vč. instalace a obsluhy po dobu provozu.