Revolvery Flobert

Revolvery Flobert, ráže 6 mm, jsou určeny ke sportovní nebo tréninkové střelbě. Kvalita i zpracování jsou stejné jako u služebních zbraní. 

Na střelbu z této zbraně není nutný zbrojní průkaz, přesto je třeba řídit se obecně platnými zásadami pro použití střelných zbraní.

 

Vhodné pro mládež a  dospělé.

 

Zábor místa cca 5x10-15 m, při dvou kompletech.

Pronájem atrakce na vaše firemní akce vč. instalace a obsluhy po dobu provozu.